Ana Sayfa 1 1 1 Bilgi Edinme İnsan Hakları E-mevzuat Resmi Gazete T.C. Kimlik No Sorgulama

 

 

 

 
Okunma Sayısı: 6584

Aşık ve Ozanlarımız

BİLİNEN İLÇEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ HALK OZANLARI

YAŞADIĞI YER

MAHLAS

ADI ve SOYADI

AKÇAKIŞLA

Rüstem

Rüstem BOSTANCI

Halil

Halil SOYLU

Mustafa

Mustafa SOYLU

AKÇASU KÖYÜ

Cemile

Cemile UZUNDAL

ALAMAN KÖYÜ

İhsani

Zülfikar

BAŞÖREN KÖYÜ

Kenani

Tekeşin SUNGUR

BEYYURDU KÖYÜ

Kamberi

Kamber

Murtaza

Murtaza

Ali

Ali YILMAZ

Alişan

Alişan AĞCA

Cemal

Cemal ÖZTÜRK

Duran

Duran DOĞAN

Emine

Emine

Halil

Halil DOĞAN

Hasan

Hasan ÖZCAN

İbrahim

İbrahim DOĞAN

İsmail

İsmail KAYA

Muharrem

Muharrem KAYA

Musa

Musa DOĞANAY

Sefil Hazma

Hazma POLAT

Süleyman

Süleyman DOĞAN

Ziya

Ziya DOĞAN

Yusuf

Yusuf SÖNMEZ

DÖLLÜK KÖYÜ

Bekir

Bekir KILIÇ

Ahmet

Ahmet BAYHAN

GÜCÜK KÖYÜ

Halil

Halil YILMAZ

GÜMÜŞTEPE KÖYÜ

hasan

Hasan ÖZKAN

GAZİKÖY

Bekir

Bekir YİĞİT

HARDAL KÖYÜ

Hüseyin

Hüseyin

Sefil/Kul Edna

İsmi bilinmiyor

Bayram

Bayram DALDAL

hulki

Hasan YILMAZ

HOCABEY KÖYÜ

Derviş Ali

İsmi bilinmiyor

Hamza

HÜYÜK KÖYÜ

Yusuf

Boran YUSUF

Kul Sabri

Ali

Derviş Ali

Ali

Sıtkı

Sıtkı

Nefreti/Ali İzzet

Ali İzzet ÖZKAN

İzzet

İzzet SAVAŞ (Aziyet)

Ahıoğlu/Devrani

Hasan TUTAL

Yetkin

Hacı YETKİN

Elif

Elif SONYÜREK

İĞDECİK KÖYÜ

Hüseyin

Hüseyin

Kamer

Kamer

Veli

Veli

Sarı Hacı

Hacı

İLYASHACI KÖYÜ

Kul Hüseyin

Hüseyin

Emektar

M.Ali EMEKTAR

Hüseyin

H.Devrim ŞAHİN

KALE KÖYÜ

Sefil/Dertli Kemter

İsmi bilinmiyor

KALECİK KÖYÜ

Eyüp

Eyüp SABIR

KILIÇÇI KÖYÜ

Agahi

Veli

KIZILCAKIŞLA

Mehmet

Mehmet CAN

KONAKYAZI KÖYÜ

Sefili

KÜMPET KÖYÜ

Kul Mustafa

Mustafa SOYLU

Dudu

Dudu

Kul Abdal

Gulami

Bektaş

Muhibbi

Muharrem TEZCAN

Nihani

Ali

Sefil Kul Himmet

Ahmet

Suzi

Suzi

Veli

Veli AYAR

MAKSUTLU KÖYÜ

Ahmet

Ahmet BİLGİN

Gafili

Ozan HACI

MESCİT KÖYÜ

Fatma

Fatma HASGÜL

ORTAKÖY

Aydoğmuş

Battal AYDOĞMUŞ

Aziz

Adülaziz ÜSTÜN

Çavuş

Mustafa ÖZDOĞAN

Hulusi

Hulusi

Seçkin

Abdurrahman SEÇKİN

Hüseyin

Hüseyin ERSOY

Syfi

Seyfi FINDIK

Süleyman

Süleyman ERDOĞMUŞ

Dertli/Sefil Vefa

Muharrem GÜNDÜZER

Özsoy

Ali ÖZSOY

SARAÇ KÖYÜ

Gülhanım

Gülhanım

Aydan

Aydan IŞIK

Haydari

Haydar

Hıdır

Hıdır ŞİMŞEK

Kul Kemal

Kemal IŞIK

Mehmet

Mehmet ÇAKMAK

Mihmani

Hasan YILDIRIM

Naki

Naki ÇAKMAK

Sefil Mehmet

Mehmet UĞUR

Servet

S.Yıldırım YÜZBAŞIOĞLU

Yeter

Yeter YILDIRIM

SARIKAYA KÖYÜ

Durmuş

Durmuş ÇETİNKAYA

Hüseyin

Hüseyin GÜRSOY

Veysel

Veysel TİREL

SARITEKKE KÖYÜ

Hasan

Hasan SEVGEN

Hüseyin

Hüseyin GÜLMEZ

SİVRİALAN KÖYÜ

Fadime

Fadime

Veysel

Veysel ŞATIROĞLU

Veysel

Veysel KAYMAK

Hıdır

hıdır GÜÇ

Bekir Sami

Bekir Sami BOZKURT

İmrani

Mehmet İMRAN

TEMECİK KÖYÜ

Gulami

İbrahim PINARBAŞI

Hüseyin

Hüseyin ÖZDEMİR(Aşıkların)

TUZLA KÖYÜ

Şevki

Şefki ESEN

YAHYALI KÖYÜ

Ezkari

İbrahim

Kul Salih

Salih ŞENOL

Şeyhoğlu

Abdullah ŞENOL

Kul Hüseyin

Hüseyin ŞENOL

YAPRACIK KÖYÜ

resul

Resul

YÜKSELEN KÖYÜ

Gömleksiz

Mehmet AĞACAOĞLU

Hulusi

Hulusi ŞAHANCAN

Hüseyin

Hüseyin ŞAHANCAN

Kamber

Kamber GÜRBÜZDAL

ŞARKIŞLA / MERKEZ

Ayşe BERK

Ayşe ÖKSÜZ

Azme Bacı

Azime TİNNİ

Gülbahar

Gülbahar

Aşık Mevlüde

Mevlüde GÜNBULUT

Efkari

Mustafa ÖZTEMİZ

Aşık Ahmet (Yesari)

Ahmet ÖZTÜRK

Serdari

Çolak Hacı(ARAZ)

Sefil Selimi

Ahmet GÜNBULUT

Yanık Ahmet

Ahmet AYDIN

Bazı Aşık ve Ozanlarımızın Kısa Hayat Hikayeleri

AGAHİ

Agahi, Arapkir'den arazi darlığı yüzünden gelip Şarkışla’nın Kılıççı köyüne yerleşen üç kardeşten en büyüğü, Hamza'nın oğludur.

Asıl adı Veli olan Agahi, 1847 yılında doğdu, 1916 yılında öldü. Kusursuz şiirleri ve ustaca kelime oyunları, onun iyi bir kültüre sahip olduğunu göstermektedir. Agahi, bir müddet tahsildarlık da yapmıştır. Çok güçlü ve kuvvetli bir şair olduğu söylediği şiirlerden anlaşılmaktadır.

Gel otur yanıma benim maşukum. Beri gel beri gel yüzün göreyim,

Söyleyim derdimi yaz kerem eyle. Ol ahu bakışlım yüzün göreyim,

Âlem bilir ben de sana aşıkım. Dokun tellerine sazın göreyim,

Eyleme bu denli naz kerem eyle. Açma bir kimseye raz kerem eyle.

Sen de dertli dertli ötme be hey saz, Gel ey canan gayri gitme yanımdan,

De€dikçe göğsüne yardan hub avaz, Bu hasretlik gitmez oldu canımdan,

Yâr beni de kulluk defterine yaz, AGAH‹ can kuşu uçar teninden,

Bari çok yazmazsan az kerem eyle. Elinde mezarın kaz kerem eyle.

ALİ İZZET ÖZKAN

Ali İzzet Özkan, Şarkışla'nın Emlek Hüyük köyünde 1902 yılında dünyaya gelmiştir. Baba adı Musa olan Ali İzzet Özkan, aşık bir sülaleye sahiptir. Çiftçilikle hayatını sürdüren ve yurdumuzu adım adım dolaşan şairimiz 1981 yılında ölmüştür.

Eserlerini "Türk'ün Sazından” adlı kitabında toplayan Ali İzzet Özkan, daha ziyade güzeller üzerine şiirler yazmıştır. şair, her yerde ve her şeyde güzeli aramıştır.

Güzele bakması çok sevap derler, Güzellere bakan gözler ağrımaz,

Güzellere güzel bakmak güzeldir. Güzel seven ölür ama çürümez,

Güzel yâr sevenler cennetlik olur, Ali İzzetim güzellerden farımaz,

Güzel ile yola gitmek güzeldir. Güzelleri candan sevmek güzeldir.

AYŞE BERK

Ayşe Berk, 1874 yılında Şarkışla merkezinin Kayalı Yokuş mahallesinde dünyaya gelmiştir. Meşhur aşık Serdari'nin kızıdır. Ayşe Berk, fakir bir hayat yaşamış, yoksulluk sebebiyle okula bile devam edememiştir. Bu kadın şairimiz, çektiği yoksulluklar› ve acıları dile getiren şiirler söylemiştir.

İstiklal Savaşı'nı bizzat yaşayan şairimiz, Atatürk'e büyük hayranlık duymuştur. Acı ve fakirlik dolu sıkıntılı yaşamını dile getiren bir şiir yazarak Ulu Önder'e halini bildirmek istemiştir. Ayşe Berk, 66 yaşında iken Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Ben bir kolsuz Serdari'nin kızıyım, Ortalığın ahvalini bilmişsin,

Ak kağıt üstünde kara yazıyım, Hele has ki bu dünyaya gelmişsin,

Yokluğun elinden nasıl geziyim, Duydum çok sevindim reis olmuşsun,

Böylece malumun olsun Atatürk. Böylece malumun olsun Atatürk.

AZiZ ÜSTÜN

1907 yılında Şarkışla Ortabucak'ta doğan Aziz Üstün, ilkokulu köyünde bitirmiş olmasına rağmen imkânsızlıklar nedeniyle öğrenimine devam edememiştir. 15 yaşında saz çalmasını öğrenen Aziz, 1979 yılında Ankara'da ölmüştür. Aziz Üstün, saz›n kendisine verdiği duygu ve ilham ile söylemiş, olaylar›n etkisiyle şiirler yazmış, tabiatla baş başa yasayan bir halk ozanımızdır.

Bahar gelir çiçek açar, Yağmur yağar, güller biter,

Bu bağlarda, bu bağlarda. Reyhanlı kokular tüter,

Herkes sevdiğini seçer, Çok kıymetli meyve biter,

Bu bağlarda, bu bağlarda. Bu bağlarda, bu bağlarda.

Dereler sular çağlar,

Dertli olan durmaz ağlar,

Deste deste gülü bağlar,

Bu bağlarda, bu bağlarda.

AKKAŞLARIN HÜSEYİN

1796 yılında Şarkışla'da doğan Hüseyin, en çok sevgi ve dert konularını işlemiştir. Kendisine daha çok Şahan Ağa diye hitap edilen Hüseyin hakkında yeterli derecede bilgi yoktur. Ancak bazı kaynaklardan alınan bilgilere göre derebeyi zihniyetiyle hareket ettiği için 58 yaşında iken idam edilerek öldürülmüştür.

Gönül arz eyliyor dosta gitmeye, Bu dünyada hiçbir iyi kalmamış,

Aman Allah yolum karalar beni. Yaralı sineme cerrah gelmemiş,

Ölsem de kurtulsam elin dilinden, Kömür gözlüm sana malum olmamış,

Yuyalar kefene saralar beni. Yatmağa koymuyor yaralar beni.

BEKİR KILIÇ

1908 yılında ŞarkIşla'ya bağlı Döllük köyünde dünyaya gelen Bekir Kılıç, çok küçükken yetim kalmış, onu annesi büyütmüştür. Annesi şiire meraklı olduğu için bu durum oğlunu da etkilemiş ve ona yardımcı olmuştur.

Bekir Kılıç, köyünün sorunları ile ilgilendiği için sosyal konularda şiirler yazmıştır. Yaşantısından şikayetçi olan şair, tabiat ve güzellik üzerine de birçok şiir yazmıştır.

Çoktan beri gözlüyorduk bu günü, Bekir Kılıç sağa sola koşardı,

Mekteb-i irfana kavuştu Döllük. Vali beye kaymakama düşerdi,

Çocuklar sevindi buldu iman›, Çalar çağrırdı bazı coşardı,

Lutf ile ihsana kavuştu Döllük. Böyle bir insana kavuştu Döllük.

HALiL SOYLU

Şarkışla'nın Akçakışla bucağında 1902 yılında doğan Halil Soylu, çok fakir, okuma yazma bilmeyen ve buna çok üzülen bir ozanımızdır. Cahillik üzerine söylemiş olduğu şiirleri bunu kanıtlamaktadır. Çektiği acıları, fakirlik ve hor görülmeyi samimi duygularla açık bir şekilde ifade etmeye çalışmıştır.

Yalan dünya döner yalan, Gâh ağladık gâhi güldük,

Bir dubara bir de dümen, Gâh söyledik gâh oturduk,

Sevk eyledim tümen tümen, Arif meclisinde durduk,

Acı çeken kalan imiş. Kemal eren zaman imiş.

Okuyup da yazamadım, Okuyup da yazsa idik,

Sıra sıra dizemedim, Bir deftere dizse idik,

Güzel yerler gezemedim, Soylu Halil dese idik,

Cahil sözü duman imiş. Adımız nam olan imiş.

KEMTER

Asıl adı Hüseyin olan Kemter Baba'nın 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında yaşadığı sanılmaktadır. Şarkışla'nın E. Kale köyünden olan Kemter, hayata felsefe gözüyle bakmasını bilen feleğin iyiliğini de kötülüğünü de hoş gören bir insandır. Aşık tarzını çok iyi bilen Kemter, şiirlerini hece vezniyle yazmış, çok sade ve anlaşılan bir dil kullanmıştır.

Bu kadar cevretme aziz sultanım,

Ya n'olur insafa gel bazı bazı,

Mürüvet değil mi çeşmi fidanım,

Bedenin yüzüne gül bazı bazı.

MUSTAFA ÖZTEMİZ (EFKARİ)

Mustafa Öztemiz, 1896 yılında Şarkışla ilçesinde dünyaya geldi. fiarkışla'da ilk tahsilini yapan Mustafa Öztemiz, Rüştiye tahsilinden sonra birtakım hocalardan özel dersler alarak Arapça ve Farsça'sını ilerletti. Birinci cihan savaşına katılan Mustafa Öztemiz, istiklâl Savaşımızda da görev yaparak çeşitli hizmetlerde bulundu. 1923 yılından sonra Şarkışla'ya dönerek iş hayatına atıldı. Mustafa Öztemiz, 1976 yılında öldü.

Daha küçük yaşında, Mustafa öğemezsin,

Tacı izzet başında, Ağyara diyemezsin,

Hikmet dolu işinde, Tadına doyamazsın,

Din imanım Muhammed. Tende canım Muhammed.

SABRİ BABA

Sabri Baba, Şarkışla ilçesi Hüyük köyünde 1848 yılında dünyaya geldi. Asıl adı Ali olan Sabri Baba, daha küçük yaşlarda iken saz çalmaya başladı. Önceleri Galip Ali namıyla şiirler söyleyen Sabri Baba, dervişane şiirlerinin yanında cahil, kendini bilmez kişiler için taşlamalar da söylemiştir. Bütün şiirlerinde sade bir dil kullanan Sabri Baba, çevresinin kendisine deli gözüyle bakmasını normal karşılamış, onların aşk ateşinden nasip almadıklarını vurgulamıştır. Şarkışla çevresinde söylenen şiirleri ile şöhretini koruyan şair, 1928 yılında hayatını kaybetmiştir.

Elifi imrandır virdim, Kul Sabri'yem elif derdim,

Okur idim bayli bayli, Elifi imrandır virdim,

Bir menzil haneye girdim, Aynımda Ali'yi gördüm,

Yükleri var taylı taylı. Düştüm hake paylı paylı.

VELİ

Kemter'in çırağı olan Aşık Veli, Şarkışla'nın iğdecik köyündendir. Yapılan inceleme ve araştırmalardan anlaşılacağı üzere Aşık Veli, 19. yüzyılda yaşamış çok kuvvetli bir halk şairidir. Aşık Veli, hem çok gezmiş hem de çok yazmış böylece sağlığında kendini tanıtmıştır. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Aşık Veli, şiirlerini temiz ve sade bir Türkçe ile yazmıştır. İyi bir kültüre sahip olan Aşık Veli'nin çok güzel şiirleri vardır.

Methedeyim sevdiğimin zülfünü, Veli'm eydür bahçenizde gülüm var,

Bin yıl övsem bir teline az gelir, Mansur olan gelsin dostça zülfüm var,

Yüz bin taya, yüz bin köle, yüz bin kul, Elde varlığım yok, tatlı dilim var,

Varlığım olsa da versem az gelir. Yine dostun bir teline az gelir.

ŞEVKi ESEN

1914 yılında Şarkışla'nın Tuzla köyünde dünyaya gelen Şevki Esen, yoksulluktan ve çeşitli imkansızlıklardan dolayı öğrenim görememiştir. Okur-yazar durumda bulunan bu şairimiz, Tuzla köyünde bulunan tuzla işçiliğinde çalışıp bu işten emekli olmuştur. Büyük bir kültüre sahip olan Şevki Esen, dünya ile ilişkisini kesmeyip güncel konularla yakından ilgilenmiştir.Aşık Şevki, her konuda güzel şiir yazan ve söyleyen hazır cevaplı bir şairdir. Aşık Şevki, 1982 yılında hayata veda etmiştir.

Dostun bahçesine girdim, Şu dünyayı nidiyorum,

Hoş geldin ey bülbül dedi. Aha geldim gidiyorum,

El bağlayıp divan durdu, Seni davet ediyorum,

Yâr el etti gel gel deyi. Yanaklarım bal bal dedi.

Bir adım attım ileri, Şevki beni bulamazsın,

Dediler ki bu nereli? Kıymetimi bilemezsin,

Yâr dedi kalbi yaralı, Daha bura gelemezsin,

Gözyaşını sil sil dedi. Dertleşelim bol bol dedi.

SEFİL SELİMİ

Asıl adı Ahmet Günbulut olan Sefil Selimi, 1933'te Şarkışla ilçe merkezinde doğmuştur. Annesinin adı Sıdıka, babasının adı Ali'dir. Ailenin fakir oluşu ve zamanın şartları Sefil Selimi'ye tahsil yapma imkanı vermemiştir. Ancak Sefil Selimi, ortaokula devam etmiş ise de 2. sınıftan ayrılmak mecburiyetinde kalmıştır. Uzun bir müddet terzi yanında çalışarak kalfalık yapan Sefil Selimi, vatani görevini yapmak için askere çağrıldı. Askerlik dönüşü ilçe merkezinde terzi dükkanı açıp çalışmaya başladı.

Selimi hem terzilikte çalışıyor hem de şiirler yazıyordu.Gün geçtikçe Sefil Selimi duyulmaya başlandı. ilk defa 1966 yılında Konya'da yapılan Aşıklar Bayramına, 1967'de Sivas'da yapılan Aşıklar Bayramına katılarak sesini ve ününü duyurdu.

Sefil Selimi, 1968 yılında geçimini temin etmek için dört yıllığına Hollanda'ya çalışmaya gitti. 1972 yılında yurda dönerek biriktirdiği paralarla bir kese kağıdı imal eden yer açarak esnaflığa başladı. Yazdığı şiirlerle ve hoş sohbetleriyle Sefil Selimi, her yerde aranan ve sevilen bir ozanımız oldu. 31.12.2003 de kaybettiğimiz Sefil Selimi her yıl mezarı başında anılmaktadır.

Misale bak, al hissenden vazgeçme, Dünya kurulalı söylenir namı,

Bir böcektir, dağlar söker karınca, Neyle inşa etmiş? Ne muhkem damı,

Ne acayip iş görür, her işten seçme, Karanlığa ışık saçar göz camı,

Mehengi meydana döker karınca. Ocağını erken yakar karınca.

Zindanlarda yaşar sanki pek suçlu, Sen beni, ben seni bildiğimiz gün,

Kitaplardan özlü, tarihten içli, Bu örnekten bir pay aldığımız gün,

Makinadan sağlam, insandan güçlü, Ey Sefil Selimi, öldüğümüz gün,

Fabrikadır teker teker karınca. Kabrimize toprak çeker karınca.


Kaymakamımız
Duyurular
 
T.C. Şarkışla Kaymakamlığı.
Ziyaretçi Sayısı: 1533131     Site Tasarım: Yön Bilişim.